INVESTORS

首頁>投資人專區

股東專欄

股價查詢(股票代碼:6909)

股 東 會
 
2024/05/27股東常會議事錄
2024/05/27股東常會影片
2024/05/27股東常會議事手冊
2024/05/27股東常會開會通知
2023/09/28股東臨時會影片
2023/09/28股東臨時會議事錄 View PDF  
2023/09/28股東臨時會議事手冊 View PDF                                                                         
2023/09/28股東臨時會開會通知 View PDF
2023/05/29股東常會影片           Link                                         
2023/05/29股東常會議事錄
View PDF    
2023/05/29股東常會議事手冊 View PDF                                                                         
2023/05/29股東常會開會通知 View PDF
2022/09/12股東臨時會議事錄        View PDF                                                                                
2022/09/12股東臨時會議事手冊 View PDF
2022/09/12股東臨時會開會通知 View PDF前十大股東                                                                               更新日期:2024/03/29
股東名稱                            股數                          持股比率 
台杉水牛投資股份有限公司  3,832,005 6.36%                                                                                                                                           
陳慧玲 3,651,571 6.06%
王禮鵬 2,123,596 3.53%
TricornTech Corp., US 1,721,396 2.86%
洪志成 1,577,279 2.62%
洪志明 1,374,838 2.28%
聯訊陸創業投資股份有限公司 1,285,744 2.13%
周宗冠 1,117,668 1.86%
洪惠斌 935,648 1.55%
陳益勳 935,648 1.55%


股務過戶機構
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址: 106420 台北市大安區敦化南路二段97號B2 
電話: (02) 2703-5000
網址: https://agency.capital.com.tw/股東服務/投資人關係窗口
發言人:呂秀孺 財務行政處處長
地址:23586新北市中和區中正路866-8號17樓
電話:(02) 2223-0707
信箱:tct-ir@tricorntech.com
為提升您的使用體驗,本網站會使用cookies運用於廣告、社群與分析等用途,繼續使用本網站即代表您同意使用cookies,請參閱我們的隱私權政策以獲得更多資訊。